Rättshjälp för samer

Processer vid domstol leder ofta till dryga kostnader för enskild och då inte minst vid förvaltningsdomstol där utgångspunkten är att den enskilde har att stå för sina egna kostnader medan myndigheter processar på skattebetalarnas bekostnad. Skevheten märks utom annat när det gäller möjligheterna för samer att söka värna om sina …