Släkten Sunna och dess kamp mot myndigheterna vad rör renskötseln

Det som kommer att åskådliggöras är en synnerligen infekterad historia som pågått i omkring 40 år och som knappast skulle lämna någon oberörd om man verkligen visste om vad som förekommit och som fortfarande utmärker myndighetsutövningen. Bakgrunden är den att vissa inom släkten Sunna bedrivit renskötsel i Tornedalen sedan åtminstone …