Betydelsen av stort och smått

Statsskickets utformning kan rimligen betraktas som en samhällsfråga av väsentlig betydelse. Regeringsformen 1975 föregicks emellertid av en kompromiss i Torekov. Den fick – vill jag minnas – ett omnämnande på tre rader i en spalt i Svenska Dagbladet. De som kommer ihåg tonläget i frågan om det skulle utgå en …

Den offentliga och privata flatheten

Civilsamhälle Det är på många sätt som det offentliga mankerar. Teori och verklighet stämmer helt enkelt ej överens. Ofta beror det på att kontrollmekanismerna inte fungerar och ett flagrant exempel på detta framgår under rubriken ”Släkten Sunna och dess kamp mot myndigheterna vad rör renskötseln”. Kan då civilsamhället tänkas råda …

Kostnadsersättning i skattemål mm

Om täckning av processkostnader inte ges enskild enligt rättshjälpslagen kan ersättning i vissa fall utgå enligt en särskild lag som avser ärenden och mål om skatt, tullar och avgifter. En av förutsättningarna för att ersättning skall kunna tillerkännas någon är att kostnaderna gällt ”ombud eller biträde, utredning eller annat som …

De erbarmliga teveavgifterna

Utgångspunkten borde rimligen vara att från reglering utmönstra sådana system som uppfattas som djupt kränkande. Till sådana hör med rätta den nuvarande finansieringen av det statliga tevebolaget med dess spionageverksamhet. Omhuldandet av systemet må vara väl så förankrat hos vissa men det undergräver lika fast möjligheterna att allmänt vinna människors …