Min bakgrund

Ansvarig utgivare Lars Höijertz

Född 1942 i Gävle och uppvuxen där

  • Juris kandidatexamen 1973 vid Uppsala universitet
  • Fyra betyg i historia 2007 vid Luleå tekniska universitet
  • Två betyg i teoretisk filosofi 2008 vid Uppsala universitet
  • Två betyg i idé- och lärdomshistoria 2010 vid Uppsala universitet
  • Tidigare domare huvudsakligen i länsrätten i Norrbottens län

På det samiska området har jag producerat mig genom artiklar i Samefolket 9/1990 (Rätten till samernas marker), Uppsala Nya Tidning 6.9.93 (”Storsvensk” behandling av samerna), Uppsala Nya Tidning 3.5.94 (Unckel sviker samerna), Samefolket 9/1994 (Om belysande domskäl), Uppsala Nya Tidning 10.7.03 (Att vägra döma i samemål) och Samefolket 2/2004 (Samejakten i rätten). Dessutom har jag dragit mina strån till stacken och med promemorior under senare år hjälpt till att torpedera olika konfiskatoriska förslag från den sittande regeringen. Sedan har jag också skrivit en del andra artiklar som jag inte fått införda.

Till min produktion kan för övrigt också räknas mina C- och D-uppsatser i historia. C-uppsatsen kom att röra renskötseln i allmänhet med undantag av den så kallade koncessionsrenskötseln (”Vem bryr sig? Något om förutsättningarna för samerna och renskötseln under senare år / ISRN: LTU-CUPP–07/042–SE). D-uppsatsen kom däremot att inrikta sig särskilt på koncessionsrenskötseln (Fastighetsägare som renskötare i Tornedalen. Den slutliga lösningen? / ISRN: LTU-DUPP–07/092–SE).